Quote

Daily Quote

Advertisements

One thought on “Daily Quote

  1. //ஆ ஊ என்à®±ால் பாப்பான் எனத் திட்டினால் இந்தப் பாப்பான் வந்து கேள்வி கேப்பான்.//பொது இடத்தில் ஜாதியை சொல்லி à®2à93014;à®°ு&®®ைப&#30ª1;பட&#300#;கிà®±ாயே? தூ.. நீயெல்லாà®®் à®’à®°ு மனிதனா? உன்னையெல்லாà®®் செà®°ுப்பால் அடித்து, கருà®®்புள்ளி, செà®®்புள்ளி குத்தி கழுதை à®®ேல் ஊர்வலமாக விடவேண்டுà®®்.

    Like

Share your thoughts with me! I would love to heard them

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s